Prehľad zákrokov s cenníkom | Dentique.sk

Kalinčiakova 31
831 04 Bratislava

Pon-Pia: 08:00-16:30
Sob-Ned: Zatvorené

Dentique Objednať sa online

Cenník

Prehľad zákrokov s cenníkom

Poskytujeme 5-ročnú záruku, ktorú si môžete uplatniť v prípade, že nás raz polročne navštívite vrámci preventívnej kontroly a dentálnej hygieny. Vypracujeme podrobný liečebný plán – cenovú kalkuláciu jednotlivých ošetrení a časový horizont liečby.

Vstupné vyšetrenie

 

Komplexná vstupná prehliadka / RTG

Zahŕňa diagnostiku chrupu použitím moderných prístrojov , samozrejmosťou je zhotovenie RTG snímkou.  Na základe výsledkov vstupnej prehliadky lekár navrhne liečebný plán.

Konzultácie

Konzultácie sú pre klientov, ktorí si želajú detailne vysvetliť zákrok po prípade konzultovať s daným lekárom na špecifickú tému. Ak sa rozhodnete pre špecifickú konzultáciu so špecialistom detailne Vám vysvetlíme . Dostanete komplexné a profesionálne informácie k problematike, ktorá je pre Vás dôležitá.

Vstupné preventívne vyšetrenie
85 €
Preventívna stomatologická a pedostomatologická prehliadka
30 €
Konzultácia
od 50 €
Vyžiadané akútne ošetrenie + výkon sa priráta
100 €
Návrh liečebného plánu
30 €
RTG - OPG/Panoramatický snímok
25 €
RTG - Intraorálna snímka (email)
15 €
RTG - 3D Kompletné vyhotovenie
68 €
RTG - 3D Kompletné vyhotovenie + USB klúč
95 €
Zhotovenie panoramatického RTG na USB
64 €
BTW- záhryzový snímok 1 strana
17 €
Intraorálna snímka
17 €
Administratívny úkon na žiadosť pacienta
10 €
Skúška vitality zubov
6 €
Ošetrenie citlivých zubov- 1 zub
11 €
Dezinfikácia paro vačkov laserom jeden zub
20 €
Nedostavenie sa na termín bez informovania
50 €
Neskoré odhlásenie termínu menej ako 24 hodin
50 €
Akutné ošetrenie plus výkon
100 €
Ošetrenie mimo poradia bez objednania plus výkon
100 €
U nespolupracujúcich pacientov plus výkon
100 €
Ošetrenie mimo pracovnej doby + výkon
200 €
Váš osobný stomatológ konzultácie 24/7 predplatné 1 rok
95 €

Estetická stomatológia

V dnešnej dobe nie je dôležité len mať zdravý chrup, veľmi záleží aj na jeho vzhľade a estetike. Väčšinou však tieto aspekty idú ruka v ruke. Tými najmodernejšími metódami vám zaručíme krásny a príťažlivý úsmev.

Konzultácia a návrh liečenia Luminners
100 €
Zhotovenie provizórného modelu plus dve konzultácie a skúška
700 €
Lumineers - Estetická fazeta celokeramická (Hollywood smile) Swiss
890 €
Estetická fazeta keramická Slovensko
490 €
Kompozitné fazety z voľnej ruky
350 €
Lumineers kontrola faziet 1x ročne
50 €
Odstránenie bielych škvŕn zo zuba- za každý zub
70 €

Dentálna hygiena

Zahŕňa odstránenie povlakov a zubného kameňa ultrazvukom, ručnými nástrojmi a pieskovaním. Súčasťou je aj komplexná inštruktáž k domácej hygiene.

Dentálna hygiena (odstránenie zubného kameňa, airflow a inštruktáž dospelí, komplexný balík)
95 €
Dentálna hygiena s inštruktážou starostlivosti o chrup deti (ultrazvuk, pieskovanie, kefka-pasta) 10 - 15 rokov
75 €
Dentálna hygiena s inštruktážou starostlivosti o chrup deti (ultrazvuk, pieskovanie, kefka-pasta) do 10 rokov
65 €
Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí
30 €
Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u dospelých
40 €
Odstránenie zubného kameňa - jeden kvadrant
10 €
Polishing - jeden kvadrant
10 €
Odstránenie zubných povlakov - jeden kvadrant
20 €
Fluoridácia všetkých zubov
20 €
Airflow samostatne pieskovanie
20 €
Kyretáž jedna čeľusť
80 €
Kyretáž jeden zub samostatne
20 €
Kyretáž jeden sextatnt
40 €
Ošetrenie parodontálneho vaku ozonom
50 €
Pečatenie fisúr - jeden zub
30 €
Hlbkové čistenie jazyka
15 €
Leštenie výpní - jeden zub
10 €
Váš osobný stomatológ konzultácie 24/7 predplatné 1 rok
95 €

Bielenie zubov

Rozjasnite svoj úsmev s ambulantným bielením Opalescence.

Bielenie zubov ambulantne
350 €
Domáce bielenie zubov plus dlahy
175 €
Vnútorné bielenie zubov - jeden zub
70 €
Váš osobný stomatológ konzultácie 24/7 predplatné 1 rok
95 €

Záchovná stomatológia

Záchovná  stomatológia sa zaoberá ošetrením tvrdých zubných tkanív / zubov ako takých / . Zmeny tkanív môžu vzniknúť pôsobením zubného kazu alebo úrazov a ich komplikáciami.

Nasadenie kofferdamovej blany
19 €
Nasadenie kofferdamovej blany každý ďalší zub
9 €
OptraGate
6 €
Injekčná anestézia - Infiltračná alebo Zvodová
17 €
Intraligamentová anestézia
20 €
Povrchová slizničná anestézia
6 €
Provizorna výplň
22 €
Dezinfikácia zubov pred plombovaním ozón
9 €
Skloionomérny cement 1 plôška
35 €
Skloionomérny cement 2 plôšky
50 €
Skloionomérny cement 3 plôšky
65 €
Zábrus prevyslej výplne - zuba
9 €
Biela fotokompozitná výplň- 1 plôšková
80 €
Biela fotokompozitná výplň- 2 plôšková
100 €
Biela fotokompozitná výplň- 3 plôšková
110 €
Rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitnou výplňou
160 €
Preendodontická dostavba zuba
80 €
Rozpílenie korunky zuba
30 €
MTA- priame prekrytie zubnej drene
31 €

Ošetrenie koreňových kanálikov

Vykonáva sa pri zápale zubného lôžka alebo zubnej drene, vyberá sa pri ňom nerv z koreňových kanálikov. Tieto sa následne čistia a dezinfikujú, aby mohli byť vyplnené špeciálnym materiálom. Takto ošetrený zub je pripravený na zhotovenie plomby.

Provizórne ošetrenie koreňových kanálikov
70 €
Spriechodnenie komplikovaných koreňových kanálikov
220 €
Endodontické ošetrenie - koreňová extirpácia 1 koreňový zub
60 €
Endodontické ošetrenie - koreňová extirpácia 2 koreňový zub
70 €
Endodontické ošetrenie - koreňová extirpácia 3 koreňový zub
90 €
Endodontické ošetrenie - koreňová extirpácia 4 koreňový zub
110 €
Endodontické ošetrenie - zaplnenie 1 koreňový zub
80 €
Endodontické ošetrenie - zaplnenie 2 koreňový zub
100 €
Endodontické ošetrenie - zaplnenie 3 koreňový zub
120 €
Endodontické ošetrenie - zaplnenie 4 koreňový zub
140 €
Endodontické ošetrenie - komplet 1 koreňový zub
110 €
Endodontické ošetrenie - komplet 2 koreňový zub
150 €
Endodontické ošetrenie - komplet 3 koreňový zub
190 €
Endodontické ošetrenie - komplet 4 koreňový zub
230 €
Odstránenie starej koreňovej výplne 1 kanálik
20 €
Odstránenie zalomeného koreňového nástroja
220 €
Zavedenie pulpálneho čapu- FRC čap
30 €
Každý ďalší FRC čap
20 €
Odstránenie pulpálneho čapu
30 €

Akutné vyšetrenie

Akútne bolestivé stavy vyšetríme prednostne v ranných hodinách aj bez objednania. Lekári v takýchto prípadoch urýchlene identifikujú problém a následne zvolia vhodnú formu ošetrenia. Možnosť konzultácie a objednania na tel. čísle:+421 911 343 133.

Vyžiadané akútne ošetrenia počas pracovných dni + výkon sa priráta
100 €
Ošetrenie mimo poradia bez objednania + výkon sa priráta
100 €
Váš osobný stomatológ konzultácie po telefóne predplatné 1 rok
95 €
Ošetrenie mimo pracovnej doby + výkon sa priráta
200 €

Detská stomatológia

V DENTIQUE nie je dôvod na strach zo zubárskeho kresla. Rozumieme záujmu rodičov o zdravý chrup svojich detí a k malým pacientom pristupujeme s adekvátnym rešpektom a dôležitosťou.

VSTUPNÉ VYŠETRENIE S RTG SNÍMKOM
68 €
PREVENTÍVNA PREHLIADKA BEZ RTG SNÍMKOV
30 €
NEOŠETRITEĽNÉ DIEŤA: 30/60 min (platí sa za čas stravený s pacientom)
60/120€ €
Záhryzove snímky-BTW - 1 strana
15 €
OPG (panoramatický) snímok
28 €
Intraorálny snímok
15 €
HYGIENA
Profylakticka hygiena - dieta do 10 rokov
48 €
Profylakticka hygiena - dieta 10-15 rokov
58 €
Dentálna hygiena s inštruktážou starostlivosti o chrup (ultrazvuk, pieskovanie, kefka-pasta, fluoridácia)
68 €
Pieskovanie
20 €
Odstránenie zubného kameňa
20 €
Lokálna fluoridácia 1 zuboradie
20 €
Polishing 1 zuboradie
20 €
KONZERVAČNÉ OŠETRENIE
Optragate
10 €
Kofferdam
20 €
Skúška vitality 1zub
5 €
Zábrus zuba po úraze / úprava výplne
20 €
Povrchová slizničná anestéza
5 €
Infltračná/zvodová/intraligamentárna anestéza
17 €
Dočasná výplň (cavit)
25 €
Priame/nepriame prekrytie drene - podložka BIO CALP®
25 €
FOTOKOMPOZITNÁ VÝPLŇ
Krčková
50 €
Jednoplôšková
60 €
Dvojplôšková
70 €
Trojplôškova
80 €
Pečatenie zubných rýh (1 zub)
30 €
Rekonštrukcia korunky kompozitnou výplňou
110 €
Rekonštrukcia zuba so strip korunkou
90 €
NEINVAZÍVNE OŠETRENIE ZUBNÉHO KAZU
Impregnácia kazu so SDF (1 zub)
20 €
Impregnácia so SDF a nerezová korunka - HALL technika
95 €
Impregnácia so SDF a skloionomerná výplň - SMART technika
75 €
PROTETIKA
Silikónový odtlačok
15 €
Alginátový odtlačok
15 €
Dlaha proti škrípaniu zubov - náhryzova dlaha
100 €
Cementovanie korunky 1ks
20 €
ENDODONCIA NA MLIEČNYCH ZUBOCH (OŠETRENIE KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV)
Paliatívne endodontické ošetrenie (akútna trepanácia, prečistenie, výplach)
40 €
Pulpotómia (amputácia korunkovej časti drene)
60 €
Pulpektómia (extirpácia korenovej časti drene)
80 €
Vitálna amputácia - trvalý zub
40 €
CHIRURGIA
Extrakcia mliečneho zuba - jednoduchá
50 €
Extrakcia mliečneho viackoreňového zuba
70 €
Extrakcia mliečneho zuba - komplikovaná
100 €
Extrakcia trvalého zubu/koreňa
90 €
Komplikovaná extrakcia trvalého zubu/koreňa
160 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu
40 €
Dekapsulácia zuba
60 €
Gingivektómia
20 €
Gelaspon 1ks
20 €
Sutúra rany
25 €
Kontrola po chirurgickom zákroku
10 €
Frenulektómia
75 €
Výplach extrakčnej rany
5 €
Lokálne ošetrenie ďasna alebo sliznice
10 €

Protetická stomatológia

Protetická stomatológia sa zaoberá nahradením strateného zuba alebo zubov a ich doplnenie do funkčne a esteticky vyhovujúceho celku. Zubné náhrady možno rozdeliť podľa spôsobu upevnenia na fixné (mostíky, korunky) a odnímateľné (zubné protézy).

Protetická konzultácia
31 €
Návrh čeľustno-protetického ošetrenia
33 €
Prototyp korunky zhotovený v ambulancii za jeden zub 
37 €
Prototyp korunky zhotovený v laboratóriu za jeden zub 
75 €
Kovokeramická korunka, medzičlen
460 €
Celokeramická korunka, medzičlen 
490 €
Zirkónová korunka , medzičlen 
490 €
Inlay/Onlay/Overlay   
490 €
Celková snímateľná náhrada
700 €
Parciálna zubná náhrada 
780 €
Skeletovaná zubná náhrada 
770 €
Medzerník do 6 zubov a 2 spony 
198 €
Vyčistenie snímateľnej náhrady ultrazvukom
15 €
Zásuvné spoje- cena podľa aktuálneho cenníka v zubnej technike
* €
Prasknutá alebo zlomená náhrada- oprava podľa rozsahu a zložitosti
* €
Prasknutá alebo zlomená náhrada s doplnením zuba - oprava podľa rozsahu a zložitosti
* €
Silikónová náhryzová dlaha   
200 €
Chránič pre športovcov 
182 €
Digitálne odtlačky     
31 €
Silikónové odtlačky
31 €
Študijné modely
31 €
Wax up, Mock up pre každý zub   
37 €
Stiahnutie protetickej práce za jeden zub
28 €
Cementovanie protetickej práce za každý zub 
28 €
Individuálne podľa posúdenia lekára a technika a aktuálneho cenníka v technike.
* €

Chirurgická stomatológia

Ide o chirurgické zákroky v ústnej dutine, ktoré môžu zahŕňať napríklad operatívne odstránenie zubov, zubnú implantológiu, predprotetickú chirurgiu a rôzne ďalšie zákroky, ktoré smerujú k zdravšiemu  chrupu či celkovo funkčnejšej ústnej dutine.

Extrakcia dočasného (mliečneho) zuba alebo jeho koreňa
80 €
Extrakcia trvalého zuba alebo jeho koreňa
120 €
Extrakcia viac koreňového zuba alebo jeho koreňa
140 €
Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho koreňa
160 €
Extrakciu zuba múdrosti
180 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti- výplach
60 €
Výplach extrakčnej rany
11 €
Ošetrenie extrakčnej rany
15 €
Sutúra extrakčnej rany
20 €
Zastavenie poextrakčného krvácania
15 €
Poextrakčná augmentácia
200 €
Kontrola po extrakcii
11 €
Dekapuslucácia zuba/gingivektómia
31 €
Drenáž Chlumsky
15 €
Frenulektómia
83 €
Gingivektómia kompletná
220 €
Incízia dentogénneho abscesu
44 €
Ošetrenie ozónom po chirurgickom zákrorku
18 €
Exkochleácia
17 €
Celkové vyartikulovanie chrupu
15 €
Antibiotická vložka po extrakcii
13 €
Chirurgická extrakcia
od 200 €
Resekcia koreňového hrotu
150 €
Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu
80 €
Egalizácia alveolárneho výbežku
148 €
Egalizácia alveolárneho výbežku - 1 kvadrant
78 €
Kontrola po chirurgickom dentoalveoláronom zákroku
38 €
Vestibuloplatika
198 €
Ekcízia mäkkých tkanív
138 €
Uzavretie komunikácie dutiny ústnej s prínosou dutinou
158 €
Fenestrácia
248 €
Extirpácia cysty
128 €
Marsupializácia cysty
128 €

Ortodoncia

V bllízkej dobe bude u nás dostupná aj Ortodoncia, teda čeľustná ortopédia priamo koriguje postavenie zubov a čeľustí. K vyrovnávaniu postavenia zubov sa používajú aparáty, ktoré sa dajú zložiť, ale tiež aj fixné strojčeky, tzv. rovnátka.

Konzultácia 30 minút - k začiatku čeľustno-ortopedickej liečby (za 30 minút)
55 €
Diagnostika 2D a analýzy (základná z 2D RTG a 2D foto, v cene nie je intraorálny sken)
55 €
Diagnostika 3D a 3D analýzy (štandardná z 3D CBCT, 3D sken tváre, 3D kefalometria, dýchacie cesty, TMK, asymetrie, IO-sken, okluzálna mapa, a iné)
440 €
Čeľustno-ortopedická liečba Individualizovanou dlahou z 3D tlačeného modelu (stabilizácia) v cene je sken, 3D tlač, vákuovanie, odovzdanie - 1 čeľusť
110 €
"Invisalign System - Express Čeľustno-ortopedická liečba siedmimi vyrovnávačmi - komplet úhrada"
1045 €
"Invisalign System Lite - 1 čelusť Čeľustno-ortopedická liečba individualizovanými vyrovnávačmi"
2970 €
Invisalign System - Comprehensive Čeľustno-ortopedická liečba individualizovanými vyrovnávačmi
6160 €
"Invisalign System - FIRST Teen - Invisalign FIRST Teen - 1.fáza (18 mesiacov liečby následne komplementárna liečba) Čeľustno-ortopedická liečba individualizovanými vyrovnávačmi"
3300 €
"Invisalign System - FIRST Teen - Invisalign FIRST Teen - 2.fáza Čeľustno-ortopedická liečba individualizovanými vyrovnávačmi"
2200 €
*Ceny pri strojčekoch je možné rozrátať aj na splátky*

Paradontológia

Ide o jeden z kľúčových oblastí zubného lekárstva, ktorá sa zaoberá liečbou paradentózy. Toto ochorenie súvisí so zápalom ďasien a môže znamenať predčasnú stratu zubov. Vhodnou diagnostikou a liečbou je možné ju celkom vyliečiť.

Lokálne ošetrenie ďasna alebo sliznice
11 €
Plastika frenúl a väzivových pruhov bez sutúry
45 €
Plastika frenúl a väzivových pruhov so sutúrou
75 €
Gingivektómia za jeden zub
20 €
Gingivektómia kompletná
220 €