Preferencie pre súbory cookie - Dentique

Kalinčiakova 31
831 04 Bratislava

Pon-Pia: 08:00-16:30
Sob-Ned: Zatvorené

Dentique Objednať sa online

Preferenice pre súbory cookie

Preferenice pre súbory cookie

Cookies Policy tento dokument zásad cookies je pripravený podľa ustanovení vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) (spolu ako „právna úprava ochrany osobných údajov“)

Prevadzkovateľ osobných údajov: Smile4life s.r.o., so sídlom Kalinčiaková 31, Bratislava – mestská časť Nové mesto 831 04, IČO: 52 744 329, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 142416/B, DIČ: 2121151175 v zariadení jeho ambulancie Dentique na adrese Kalinčiakova 31, Bratislava a na stránke www.dentique.sk (ďalej ako „Prevadzkovateľ“) vopred súhlasil, Zodpovedné a transparentné zaobchádzanie s osobnými údajmi rovnako ako aj maximálna bezpečnosť týchto údajov je nevyhnutným predpokladom pre zachovanie štandardu vykonávania podnikateľskej činnosti. Osobným údajom venuje Spoločnosť špeciálnu pozornosť rešpektujúc v maximálnej miere práva dotknutých osôb, rovnako ako aj ich slobodnú vôľu vymedzujúcu rozsah spracúvania týchto osobných údajov. Ak nie je uvedené inak, Spoločnosť sa hlási k plnej zodpovednosti v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje spracúva, a ktoré získala alebo získa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti výkone podnikateľskej činnosti. Dozorným orgánom v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ktorých prevádzkovateľom je Spoločnosť, je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: Sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika Web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk Sekretariát úradu: +421 /2/ 3231 3214 E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk Pri výkone činnosti prevádzkovateľa osobných údajov dbá Spoločnosť vždy na práva dotknutých osôb, pokynov prevádzkovateľov, ktorí Spoločnosti zverujú osobné údaje na spracúvanie na základe sprostredkovateľských zmlúv, rovnako ako na vysoký bezpečnostný a transparentný štandard spracúvania osobných údajov smerom dovnútra spoločnosti (zamestnanci a pod.) ako aj smerom k svojim podnikateľským činnostiam. Dokument popisuje  členenie cookies, spôsob funkcie cookies a spôsob a rozsah spracúvania osobných údajov prostredníctvom cookies na webe spoločnosti prevadzkovateľa. Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý do Vášho počítača uloží navštívená webová lokalita. Súbory cookie ukladajú a prenášajú informácie na server webovej lokality, ktorú (opakovane) navštívite z daného prehliadača/počítača/iného zariadenia. Súbor cookie má aj istú časovú informáciu, ktorá definuje jeho dobu platnosti, Spoločnosť využíva na svojej webovej lokalite všetky typy súborov cookies a to nevyhnutné cookie – Nevyhnutné súbory cookie napomáhajú použiteľnosti webovej lokality tým, že umožňujú základné funkcie, napr. navigáciu na stránke. Bez týchto súborov cookie by webová lokalita nefungovala správne. Preferenčné cookie – Preferenčné súbory cookie umožňujú webovej lokalite „zapamätať si“ informácie, ktoré ovplyvňujú jej používanie a vzhľad, napr. preferovanú krajinu/preferovaný jazyk. Štatistické cookie – Štatistické súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových lokalít porozumieť, ako návštevníci používajú tieto webové lokality tým, že zhromažďujú anonymizované informácie a reportujú ich.

Súbory a sprava cookie

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Sprava cookie – ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookie, môže ich vypnúť v nastaveniach zabezpečenia vo webovom prehliadači.